Điểm sáng ngành thép thế giới

Nhu cầu sử dụng thép của Brazil sẽ tăng gấp đôi nhờ làn sóng xây dựng cơ sở hạ tầng. Luật cơ sở hạ tầng sẽ cung cấp 550 tỷ USD đầu tư để phát triển ngành xây dựng Mỹ