Bộ Công Thương triển khai rà soát các dự án điện mặt trời trên cả nước

Bộ Công Thương yêu cầu EVN xác nhận các hệ thống điện Mặt trời mái nhà đảm bảo tuân thủ quy định về phát triển, đấu nối, công nhận ngày vận hành...