Hiện tượng sốt đất có tiếp tục xảy ra trong vài tháng tới?

Sốt đất sẽ không xảy ra trong thời gian sắp tới, ít nhất là ngắn hạn. Do đó thị trường buộc phải tự điều chỉnh giá xuống một ngưỡng hợp lý để thu hút nhà đầu tư quay lại, theo các chuyên gia bất động sản.