Doanh nghiệp họp các trái chủ về kế hoạch thanh toán trái phiếu

Công ty Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) vừa có thông báo gửi các trái chủ về việc không đủ khả năng thanh toán đúng hạn khoản lãi lô trái phiếu 350 tỷ đồng có mã AGMH2123001 phát hành tháng 11/2021.