Doanh thu FPT tăng trưởng ấn tượng ở thị trường nước ngoài

FPT cho biết mảng dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng, đạt mức doanh thu 3.356 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 26%.