Top 5 những công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam

Hiện nay, với sự phát triển của nền kinh tế tri thức phát triển mạnh, công nghệ 4.0 được áp dụng ở mọi lĩnh vực. Trong đó, không thể không kể đến ngành xây dựng. Các công trình xây dựng...