Chủ tịch Bamboo Capital công bố mua vào 5 triệu cổ phiếu BCG

Ngay sau khi bị bán giải chấp do sự cố, Chủ tịch Bamboo Capital ông Nguyễn Hồ Nam lập tức đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu.