An Gia thế chấp dự án WestGate cho khoản vay 650 tỷ đồng

Việc đẩy mạnh huy động vốn cho dự án WestGate là dấu hiệu cho thấy dự án này đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và sẵn sàng triển khai.