Có cần thiết phải chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp?

(DVT.vn) - Theo ông Hirota Fushihara, một chuyên gia pháp lý người Nhật Bản, Việt Nam có thể quản lý tốt các hộ kinh doanh cá thể mà không cần phải đưa họ trở thành doanh nghiệp nếu thực hiện...