Dự báo lạc quan của ngành thép

Phục hồi mạnh trong năm 2020, ngành thép cũng được dự báo lạc quan khi nhu cầu thép có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi sự phục hồi của thị trường bất động sản, dòng vốn FDI và đầu tư công trong những năm tới.