Thép Hòa Phát lỗ gần 1.800 tỷ đồng

Nhu cầu thép suy yếu ở cả trong nước và thế giới, giá nguyên vật liệu trong đó đặc biệt là giá than cao gấp ba lần so với thời điểm bình thường, tín dụng thắt chặt, tỷ giá và lãi suất tăng mạnh đã ảnh hưởng lớn đến Hoà Phát.