Lợi nhuận Vĩnh Hoàn giảm mạnh

Mỹ - nước nhập khẩu chính sản phẩm của Vĩnh Hoàn giảm tới 65% xuống 117 tỷ đồng, thị trường châu Âu cũng sụt giảm tới 28%.