Những tài sản tỷ đô được doanh nghiệp Việt rao bán cổ phần

Nửa đầu năm 2022 ghi nhận hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, bất động sản, giáo dục cho tới bán lẻ lên kế hoạch bán một phần tài sản của mình với mức định giá hàng tỷ USD.