KIDO đẩy mạnh hợp nhất các công ty thành viên

Năm 2021, tập đoàn KIDO chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng các công ty thành viên tập trung sản xuất còn KIDO sẽ đảm nhận thực hiện phân phối, bán sản phẩm dầu ăn, kem, bánh kẹo, cà phê và các sản phẩm thiết yếu khác ra thị trường qua tất cả các kênh bán hàng trong nước và ngoài nước.