NovaGroup và ông Bùi Cao Nhật Quân đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu NVL

NovaGroup hiện là cổ đông lớn nhất ở Novaland khi nắm giữ 37% vốn điều lệ sau khi ông Bùi Thành Nhơn và Bà Cao Thị Ngọc Sương (vợ ông Nhơn) hoàn tất việc thỏa thuận chuyển đổi cổ phiếu của Novaland sang NovaGroup.