FPT lãi ròng gần 2.700 tỷ đồng sau 8 tháng

Đáng chú ý nhất là lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ công nghệ thông tin trong nước đạt 335 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ.