Novaland (NVL) phát hành hơn 477 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên gần 24.300 tỷ đồng

Tỷ lệ phát hành hơn 477 triệu cổ phiếu NVL là 24,5%, nghĩa là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 245 cổ phiếu mới.