Từ biến cố 2020 thức tỉnh về 'trạng thái cân bằng' trong doanh nghiệp

Một doanh nghiệp có thể đang tăng tốc bứt phá mạnh mẽ hay đang đấu tranh sinh tồn vẫn luôn cần duy trì “trạng thái cân bằng” để phát triển bền vững hoặc bám trụ lâu dài. Vậy trạng thái cân bằng này là gì?