VDSC: Tăng tốc đầu tư công sẽ là động lực chính thúc đẩy ngành xây dựng

Khó khăn từ dịch bệnh cộng với giá nguyên vật liệu tăng khiến biên lợi nhuận gộp của nhóm doanh nghiệp xây dựng giảm trong nửa đầu năm. Đánh giá triển vọng ngành xây dựng nửa cuối năm 2021, VDSC cho rằng tăng tốc đầu tư công vào cơ sở hạ tầng là điểm then chốt để thúc đẩy tăng trưởng ngành.