ESR mua cổ phần BW Industrial

Đây là một phần của đợt phát hành tăng vốn có quy mô tới 450 triệu USD của BW Group Limited, nền tảng công nghiệp và hậu cần cho thuê hàng đầu Việt Nam.