Bầu Đức được trả 20 triệu/tháng cho vị trí chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai (HAG)

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022, trong năm vừa rồi, Bầu Đức nhận mức thu nhập 2,57 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Đức còn nhận khoản 58,5 triệu đồng thu nhập tại các công ty con thuộc tập đoàn.