Bước sang tuổi 91, Warren Buffett chuẩn bị gì cho lần tái thiết Berkshire Hathaway cuối cùng?

Danh mục đầu tư trong thời gian tới của Berkshire Hathaway dự kiến sẽ tập trung nhiều vào các cổ phiếu công nghệ, thay vì các ngành kinh tế truyền thống.