Charlie Munger chỉ trích bitcoin là "kinh tởm và đi ngược lại với lợi ích của nền văn minh"

Warren Buffett cũng bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của người đồng nghiệp tại Berkshire Hathaway.