Một ‘chủ nợ’ kín tiếng khác của FLC

Homeliday Group đã cho FLC vay tín chấp 185 tỉ đồng để bổ sung vốn lưu động. Khoản vay có lãi suất 12%/năm, thời hạn đến hết ngày 30/6/2022.