Trần Uyên Phương: Chúng tôi chưa bao giờ nhìn Tân Hiệp Phát là công ty của ông Dr Thanh

Doanh nghiệp muốn tồn tại trăm năm thì không nên gắn với một đối tượng nhất định, Trần Uyên Phương, Phó TGĐ Tân Hiệp Phát chia sẻ. “Chúng tôi mong muốn doanh nghiệp tồn tại và phát triển theo đúng cơ cấu, tổ chức của nó”.