Cỗ máy quản lý 6 tỷ USD của gia tộc quyền lực Brazil

Phần lớn người Brazil biết gia tộc Moreira Salles. Nhưng hiếm ai nghe đến "cỗ máy 6 tỷ USD" giúp quản lý khối tài sản khổng lồ của gia đình này.