Greg Abel - người sắp kế nhiệm Warren Buffett ở Berkshire là ai?

Vị Phó Chủ tịch Berkshire Greg Abel được "nhà hiền triết xứ Omaha" Warren Buffett và Charlie Munger tin tưởng sẽ làm tốt, nắm giữ văn hóa Berkshire.