CEO nữ biến start-up nhỏ bé thành doanh nghiệp trị giá triệu đô khiến "cá mập" Mark Cuban khao khát được hợp tác

Nhờ biết tận dụng mọi sự giúp đỡ xung quanh mình, McCormick thậm chí không cần phải thuê nhân viên trong những năm đầu khởi nghiệp mà vẫn đáp ứng được nhu cầu đơn hàng ngày càng tăng.