Tiểu sử Trần Lê Quân - Nhà đồng sáng lập Thế giới Di động

Doanh nhân Trần Lê Quân, sinh năm 1960. Ông là kỹ sư viễn thông, đồng thời là người đặt những nền tảng đầu tiên của một CTCP Thế Giới Di Động. Ông giữ chức vụ Giám Đốc của CTCP Thế...