Hunry Dury khởi động chương trình tặng quà Tết cho người nghèo

Ngày 18/01/2021 tại Xã Diên Tân, Diên Khánh, Khánh Hòa  300 suất quà Tết cho  hộ nghèo đã được trao tặng  với sự phối hợp của  xã Diên Tân, Công ty TNHH Hà Thanh và Công ty TNHH Hunry Dury....