Người phụ nữ tìm lại được bố mẹ đẻ sau 50 trời ròng rã, nhưng không ngờ điều diễn ra sau đó còn hạnh phúc và bất ngờ hơn nữa

Người phụ nữ 52 tuổi được cho làm con nuôi khi mới lọt lòng. Sau hơn 50 năm, cuộc đoàn tụ gia đình của cô còn diễn ra tuyệt vời hơn cả tưởng tượng.