Mũi 1 tiêm vaccine Pfizer, Moderna, Sinopharm mũi 2 phải tiêm cùng loại

Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, những người đã tiêm vaccine do Pfizer, Moderna, Sinopharm sản xuất mũi thứ 1 thì mũi thứ 2 chỉ tiêm vaccine cùng loại.