Những người ngủ kiểu này có nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch cao hơn

Một nghiên cứu mới cho thấy mối liên hệ giữa thường xuyên tỉnh giấc ban đêm và nguy tử vong do các biến cố tim mạch.