Liên tiếp cứu sống 3 bệnh nhân bằng kỹ thuật Hybrid

Bằng kỹ thuật Hybrid, 3 bệnh nhân bị phình - bóc tách động mạch chủ vừa được ê-kíp bác sĩ can thiệp thành công.