Gần 100 trẻ em Indonesia thiệt mạng vì tổn thương thận sau uống siro ho của công ty Ấn Độ

Số trẻ em tử vong do tổn thương thận ở Indonesia và Gambia đang gia tăng. Toàn bộ trẻ đều dùng siro ho do Công ty Maiden của Ấn Độ sản xuất.