Nhiều cơ sở làm đẹp bị xử phạt, đình chỉ vì hoạt động "chui"

Thanh tra Sở Y tế Tp.HCM cho biết, trong tháng 5/2023, đã ra quyết định xử phạt và đình chỉ nhiều cơ sở làm đẹp trái phép.