Quốc gia đầu tiên trên thế giới thông báo cách ly người mắc bệnh đậu mùa khỉ

Liên quan tới bệnh đậu mùa khỉ đang xuất hiện tại một số quốc gia trên thế giới. Bỉ đã thông báo cách ly 21 ngày đối với người mắc bệnh.