Hà Nội: Giám sát y tế hơn 8.000 người trở về từ các tỉnh có dịch Covid-19

Theo Sở Y tế Hà Nội thông tin đến nay, thành phố đã rà soát, quản lý và giám sát sức khỏe 8.153 người từ các tỉnh có dịch Covid-19 về.