Thông tin quan trọng cần biết về vắc-xin Pfizer cho trẻ dưới 12 tuổi

Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy vắc-xin phòng Covid-19 của Pfizer tạo phản ứng miễn dịch mạnh và an toàn khi sử dụng ở nhóm trẻ nhỏ từ 5-11 tuổi.