Tác động bất ngờ khi uống cà phê sữa thường xuyên mùa dịch

Các chất có trong cà phê khi gặp protein trong sữa tạo ra một tác dụng hết sức bất ngờ.