Người cao tuổi chỉ ở nhà, không tiếp xúc vẫn mắc Covid-19: Chuyên gia chỉ rõ đường lây

Rất nhiều trường hợp người cao tuổi thắc mắc: Họ không đi bất cứ đâu, không tiếp xúc với ai ngoài gia đình nhưng vẫn mắc Covid-19, nguyên nhân do đâu?