Người đàn ông bị đột quỵ trong lúc quét sân, bác sĩ chỉ ra “thời gian vàng” trong cứu chữa

Đang quét sân, người đàn ông 56 tuổi đột nhiên bị lơ mơ, liệt nửa người, sau đó ú ớ và mất ngôn ngữ toàn bộ.