Những kết quả tích cực về vắc-xin trị ung thư

Vắc-xin điều trị ung thư có cơ chế khá giống với vắc-xin mRNA điều trị Covid-19.