Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập là rất lớn... phải xây dựng thế trận lòng dân

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập là rất lớn, các cấp ban ngành tỉnh An Giang bên cạnh tổ chức chốt chặn nghiêm ngặt, quản lý xuất – nhập cảnh trái phép còn cần phải xây dựng thế trận lòng dân.