WHO và FAO khuyến nghị ‘nguyên tắc vàng’ trong ăn uống để đẩy lùi bệnh tật

Chế độ ăn uống khoa học là yếu tố hàng đầu để có một cuộc sống khỏe mạnh.