"Một cuộc tiễn đưa đầy ảm đạm... Thế là hết một kiếp người!"

Nhân đại lễ cầu siêu cho đồng bào đã mất vì Covid-19, chúng tôi xin trích đăng một đoạn tâm sự về ký ức chống dịch đầy căng thẳng xen lẫn xót xa của TS.BS Quan Thế Dân.