Sân chơi lớn cho các nhà khoa học, bác sĩ, nhà nghiên cứu trẻ trong ngành Y

Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX được diễn ra trong 3 ngày, từ 25-27/11/2021, tại Đại học Quốc gia Hà Nội.