Phát hiện mới: Người mắc bệnh này có nguy cơ tử vong vì COVID-19 cao hơn đáng kể

Nghiên cứu này rất quan trọng vì nó giúp xác định một nhóm đối tượng khác có nguy cơ gánh chịu hậu quả nặng nề hơn từ COVID-19, một bác sĩ cho biết.