Chi tiết 12 "ổ dịch" COVID-19 hiện tại ở Hà Nội: Ổ dịch Phú Đô có thể phải nâng cấp độ

Hiện nay tại TP Hà Nội vẫn còn 12 ổ dịch COVID-19 với lượng F0 lớn, có nhiều ổ dịch diễn biến phức tạp, có nơi cần nâng cấp mức độ dịch.