TP.HCM có BV điều trị Covid-19 cho BN tâm thần từ ngày mai

Người bệnh tâm thần nhiễm Covid-19 cũng có dấu hiệu ngày càng tăng. Hiện, TP.HCM đã thành lập BV chuyên biệt cho đối tượng này.