Phát hiện cặp sách Trung Quốc sản xuất chứa chất độc nguy hiểm - "sát thủ ngầm" có thể gây ung thư

Mới đây, cơ quan quản lý Trung Quốc vừa phát hiện trong cặp sách trẻ em có thành phần nhựa chứa chất độc SCCP nguy hiểm, vượt quá mức cho phép.