30 phút can thiệt nội mạch cứu bệnh nhân vỡ mạch thắt lưng nguy kịch

Một nữ bệnh nhân vỡ mạch thắt lưng nguy kịch vừa được ê-kíp bác sĩ can thiệp nội mạch cứu sống thành công.