Hy hữu hạt đậu phộng “lạc” trong phổi cụ ông 95 tuổi suốt hai tháng

Ê-kíp bác sĩ vừa nội soi phế quản can thiệp thành công hạt đậu phộng (hạt lạc) trong phổi cụ ông 95 tuổi.