MSB hoàn thành 95% kế hoạch năm sau 6 tháng

Thu nhập từ lãi tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng của ngân hàng MSB trong nửa đầu năm 2021. Nhu cầu tín dụng duy trì ổn định khi MSB tập trung hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực ít chịu tác động.