Giải bài toán tranh sáng, tranh tối cho vay ngang hàng

Theo các chuyên gia, việc sớm ban hành cơ chế thử nghiệm (sandbox) sẽ giúp hạn chế tình trạng "tranh tối, tranh sáng" trong hoạt động cho vay ngang hàng hiện nay, trong đó, chất lượng dịch vụ và sự minh bạch chính là lời giải hiệu quả nhất.