Cổ phiếu Bệnh viện tim và Dịch vụ Mai táng bất ngờ "đắt hàng"

Cổ phiếu Bệnh viện Tim Tâm Đức và Mai táng Hải Phòng trắng bên bán trong phiên giao dịch ngày 25/4.