FLC về mệnh giá sau gần 10 năm, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết có gì thay đổi?

Với các nhà đầu tư ưa cảm giác mạnh bằng việc lướt sóng với FLC, thời khắc cổ phiếu này đạt mức giá 10.450 đồng được coi là thời khắc đưa họ “về bờ”.