Nhiều giáo viên mầm non đổi nghề để tăng thu nhập

Là khối học phải nghỉ dịch COVID -19 lâu nhất, để nuôi sống bản thân và gia đình nhiều giáo viên mầm non đã phải xoay sang nhiều công việc khác nhau.