Ngân hàng tiếp tục hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, phí, cho vay mới…