Tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 39,4%, Bamboo Airways không còn là công ty con của FLC?

Tỷ lệ sở hữu của FLC tại Bamboo Airways đã giảm xuống 39,4% sau khi hãng hàng không tăng vốn lên 10.500 tỷ đồng vào đầu năm 2021.