Bác một loạt đề xuất xây sân bay

Đề xuất quy hoạch sân bay của hàng loạt địa phương đã không được chấp thuận.