Tiền lương đóng BHYT, BHXH bắt buộc năm 2022 tính như thế nào?

Tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc, BHYT năm 2022 là vấn đề được rất nhiều người lao động quan tâm.