Doanh thu gấp đôi trong 2 năm, một ngân hàng tăng thêm 100 triệu USD vốn đầu tư tại Việt Nam

Động thái cho thấy tiềm năng và thể hiện cam kết mạnh mẽ với thị trường Việt Nam của ngân hàng này.