Giá vàng ngày 5/3: Giá vàng "lao đao" thấp nhất trong 8 tháng qua

Giá vàng ngày 5/3: Giá vàng "lao đao" thấp nhất trong 8 tháng qua